Kulttuuriosaaminen — tietotalouden taitolaji

Uusitalo, Liisa; Joutsenvirta, Maria
Nimeke: Kulttuuriosaaminen — tietotalouden taitolaji
Tekijät: Uusitalo, Liisa (Toimittaja)
Joutsenvirta, Maria (Toimittaja)
Tuotetunnus: 9789524951081
Tuotemuoto: Pehmeäkantinen kirja
Saatavuus: Toimitusaika 1-3 arkipäivää
Hinta: 33,00 € (30,00 € alv 0 %)

Kustantaja: Gaudeamus
Painos: 1. painos, 2009
Kieli: suomi
Sivumäärä: 279
Tuoteryhmät: Talous
Yhteiskunta
Kulttuuri ja taide
Kirjastoluokka: K30 YLEINEN YHTEISKUNTATIEDE
YSO - Yleinen suomalainen asiasanasto: tietotalous, kulttuurienvälinen viestintä, kulttuurierot, etiikka, yhteiskuntavastuu, kilpailuetu, johtaminen, markkinointi, markkinointiviestintä, mainonta, osakulttuurit, kuluttajat, yhteisöllisyys, toimijuus, kulttuuriosaaminen, yritykset
Maailman muutokset välittyvät median kautta hetkessä. Säilyykö kulttuurien omaleimaisuus vai samankaltaistaako globaali talous meidät? Minkälaiset tiedot ja taidot kantaisivat yli taloudellisesti huonojen aikojen? Kun ongelmat ovat maailmanlaajuisia ja kulttuurierojen vuoksi vaikeasti hallittavissa, tulee kulttuuriosaamisesta ja kulttuuripääomasta keskeinen voimavara.

Yritysten kulttuuriosaaminen tarkoittaa kuluttajien kulttuurisen taustan ymmärtämistä, esteettistä ja visuaalista osaamista ja kykyä puhutella ihmisiä eri kulttuureissa. Yrityksiin kohdistuu myös odotuksia yhteiskuntavastuun kantajina ja luottamuksen ylläpitäjinä. Kuluttajatkin ovat aktivoituneet. He toimivat myös kansalaisina ja luovat kriittisiä keskusteluyhteisöjä yli rajojen.

Teoksessa tarkastellaan kulttuurin ja kulttuuriosaamisen kasvavaa merkitystä nykytaloudessa.

Kirjoittajat ovat kulttuurin ja talouden vuorovaikutukseen perehtyneitä tutkijoita.

Hanna-Kaisa Desavelle, FM, tutkija, Tampereen teknillinen yliopisto (kielitiede)
Maria Joutsenvirta, KTT, tutkija, Helsingin kauppakorkeakoulu, (ympäristöjohtaminen)
Annukka Jyrämä, KTT, dosentti, erikoistutkija, Helsingin kauppakorkeakoulu, (taiteen ja tiedon johtaminen)
Mirjami Lehikoinen, KTT, tutkimuspäällikkö, Qualitems Oy, (markkinointiviestintä)
Ilona Mikkonen, KTM, assistentti, Helsingin kauppakorkeakoulu, (markkinointi)
Rebecca Piekkari, KTT, professori, Helsingin kauppakorkeakoulu, (International Business)
Joonas Rokka, KTM, tutkija, Helsingin kauppakorkeakoulu, (markkinointi)
Hilppa Sorjonen, KTT, ma lehtori, Helsingin kauppakorkeakoulu, (markkinointi)
Liisa Uusitalo, KTT, professori, Helsingin kauppakorkeakoulu, (kuluttajakäyttäytyminen, markkinointiviestintä)
Anne Äyväri, KTT, yliopettaja, Helia ja Laurea ammattikorkeakoulu, Porvoo, (pienyritysten johtaminen)

SITAATTI:
"Kulttuuristen yhteentörmäysten vaara on kasvanut. Ne voivat ilmetä johtamistapojen tai henkilökunnan kitkana tai yllättävänä kulttuurisena vastarintana markkinoilla asiakkaiden, kansalaisten tai viranomaisten taholta... Ongelmiin törmätään globaaliyrityksissä, kansainvälisissä fuusioissa, toimintoja ulkoistettaessa ja yritysten ja julkisen sektorin rekrytoidessa työvoimaa kansainvälisiltä markkinoilta."
"Yritysten lisääntynyt vaikutusvalta on kasvattanut liiketoimien kiistanalaisuutta ja politisoitumista, ja yrityksistä on tullut myös yhteiskunnallisia toimijoita ja vastuun kantajia"
"Kulttuuriosaaminen jää monikansallisten yritysten piirissä pirstaloituneeksi. Tytäryritysten tulkin rooli monikansallisen yrityksen viestinnässä on mielletty vasta hiljattain. ...Ongelmaksi muodostuu se, että tieto kohdemarkkinoista ei välttämättä siirry emoyritykselle. Kielimuurin vuoksi viestintä ja kulttuuripääoma keskittyvät muutamille avainhenkilöille."
"Virtuaaliyhteisöt ovat omiaan kuvaamaan globalisoituvaa yhteiskuntaa. ...Ollaan siirtymässä kohti uusliberaalia yhteisöllisyyttä, jossa yhteisöt ovat hyvin hetkellisiä, epävakaita ja tunnepohjaisia"


Katso myös näitä tuotteita