Tieteen päivien kirjat


Tieteen päivät on kahden vuoden välein järjestettävä, kaikki tieteenalat kattava avoin tiedetapahtuma, joka kokoaa eri alojen tutkijat kertomaan tieteestä ja tutkimuksesta. Sen yhteydessä julkaistaan Tieteen päivien kirja, jossa tutkijat käsittelevät eri näkökulmista kunkin tapahtuman pääteemaa.

Tieteen päivien järjestäjätahot ovat Tieteellisten seurain valtuuskunta, Suomen Kulttuurirahasto, Suomalainen Tiedeakatemia, Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland. Päiviä tukevat lisäksi Tieteen tiedotus ry ja Koneen Säätiö.

Tältä sivulta löydät julkaisemamme Tieteen päivien kirjat eri vuosilta.